Management tool for processes related to Change management for O2

Atlassian JIRA becomes key tool for the processes related to demand management, change management and release management.

Characteristics of customer

Společnost O2 je největší integrovaný poskytovatel telekomunikačních služeb na území České republiky. K dnešnímu dni provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, díky nimž je dlouhodobě na vedoucích příčkách poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě.

Společnost O2 disponuje nejkomplexnější nabídkou hlasových a datových služeb v České republice. Zvláštní pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Přístup k datovým centrům o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb.

O2 je také největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku, a to díky spuštění O2 TV, kde je hlavní pozornost zaměřena na sportovní přenosy světových klání.

Aims and merits of the project

Atlassian JIRA a Confluence jsou v O2 využívány již řadu let. Díky pozitivním ohlasům uživatelů napříč O2 bylo v roce 2014 rozhodnuto o rozšíření využití systému.

Jedním z hlavních důvodů je zvýšení přehlednosti procesu zavádění změn v IT, jejichž počet dlouhodobě narůstá, přičemž se zvedá také počet dodavatelů aplikací, kterých se tyto změny týkají. Řízení schvalování a realizace požadavků v korporátním prostředí je velmi náročné na řízení součinnosti vlastníků změny. JIRA poskytuje ideální nástroj ke komunikaci a součinnosti všech zainteresovaných rolí.

Opakující změny konfiguračního charakteru mohou být díky možnosti akceptace v nástroji odbavovány velmi rychle.
Struktura požadavku na změnu umožňuje v JIRA evidenci dat, kterou dosud nebylo možné s ideou předávat k dalšímu zpracování.
Uživatelé využívají customizované dashboardy, které zobrazují rychlé přehledy bez nutnosti kontaktovat change managera nebo business partnera odpovídajícího změnu. JIRA je nejen nástrojem pro realizaci změn, ale také cenným prostředím, ve kterém dochází ke sběru ideí, které do fáze vzniku nepostoupí.

Implementation of the project

I přesto, že jsou procesy operátora velmi rozsáhlé, jsou standardní funkce nástroje JIRA k implementaci dostačující (typy požadavků, rozsáhlá workflow a schvalovací procesy). Specifické požadavky O2 byly realizovány pomocí několika na sobě nezávislých pluginů. Tyto pluginy vytváří nadstavbu detailu změnového požadavku v JIRA. Detail byl rozšířen o několik specifických oblastí se novými atributy.

Aby nebyl ohrožen běh ostatních projektů v JIRA, jsou všechny nové pluginy plně konfigurovatelné tak, aby ovlivňovaly pouze žádoucí projekty a části systému JIRA.

Celá implementace je prováděna v sídle zákazníka. Zadávání a akceptace jednotlivých dílčích částí probíhá na denní bázi. Tento přístup k vývoji je velmi produktivní a snižuje riziko nesprávně definovaného zadání. Do procesu implementace jsou zapojeni zástupci všech oddělení uživatelů. Společně nad procesy debatují, přičemž je diksuze řízena konzultantem JIRA Atlassian tak, aby navržené řešení bylo v souladu s filozofií produktu.